AhlulBayt Novinska Agencija

Izvor : ابنا
utorak

29. august 2023.

18:59:00
1389961

Turski mislioci o zijaretu Erbein:

Erbein je vježba pripreme srca za pojavu Imama Mehdija

ABNA24: Dva turska mislioca koja su učestvovala u webinaru „Spoznajni aspekti Erbeina“ u organizaciji Novinske agencije ABNA24, izrazila su svoje mišljenje o tom globalnom pokretu.

„Erbein je vježba pripreme srca za pojavu Imama Mehdija. Ovaj veliki događaj kod ljudi širom svijeta dovodi do pitanja poput „Šta je razlog ovog događaja?“ i „Zašto i za koga se odvija najmnogoljudnije okupljanje na svijetu?“ Kao da se Imam Husejn putem Erbeina predstavlja svijetu, a i Imam Mehdi će se svijetu predstaviti putem Imam Husejna.

U sklopu niza webinara u organizaciji Novinske agencije ABNA24, povodom Erbeina, dva univerzitetska profesora iz Turske govorila su o Erbeinu i spoznajnim aspektima Erbeina.

Dr. Dževad Guk, stručnjak i analitičar političkih i društvenih pitanja o vezi između Erbeina i pojave Imama Mehdija je rekao: „Članovi Ehlu-l-Bejta posvećivali su posebnu pažnju zijaretu Erbeina, a Imam Hasan Askari je zijaret Erbeina smatrao jednim od pet pokazatelja imana, jer je to važna tema. Općenito, zijaret Erbeina je na neki način manevar i vježba za pojavu Imama Mehdija.

Imam Mehdi se poznaje putem svog djeda Imama Husejna. Prema tome, prije pojave Imama Mehdija, Imama Husejna će upoznati cijeli svijet.

Dr. Mahmud Adžar je također govorio o aspektima i ljepotama Erbeina.

On je rekao: „Prema zvaničnim podacima,u zijaretu povodom Erbeina učestvuje 20 do 30 miliona osoba. Zbog čega zijaret Erbeina?

Kada se govori o zijaretu Erbein, prvo na što se pomisli je borba i istrajnost naspram nepravde. Onaj ko ide u zijaret povodom Erbeina mora dobro naučiti zašto je Imam Husejn ustao i zašto je stao naspram nepravde i zuluma?

Rješenje, na osnovu ajeta iz Kur'ana, je istrajnost i ustanak naspram nepravde i nasilja, a to je poruka Imama Husejna.

Ovaj univerzitetski profesor je na kraju rekao: „20 do 30 miliona ljudi učestvuje u zijaretu i vježba taj pojam borbe i ustanka, shvata poruku Imama Husejna, a to je direktna veza s pitanjem pojave Imama Mehdija.“