AhlulBayt Novinska Agencija

Izvor : ابنا
nedjelja

31. juli 2022.

04:18:40
1278486

Kako je rat u Ukrajini razdvojio Rusiju i Izrael?

Vjerovatna odluka Rusije da likvidira "Jevrejsku agenciju" i zaustavi njene aktivnosti izazvala je oštre reakcije vlasti u Tel Avivu i bacila još više sumnje na izglede za smanjenje tenzija između Rusije i Izraela.

Nakon ruskog napada na Ukrajinu i antiruskih stavova izraelskih vlasti, počeo je "verbalni sukob" između Moskve i Tel Aviva, koji sada prelazi u "diplomatski sukob". S obzirom na međunarodnu situaciju nakon rata u Ukrajini, čak je pojačan i scenario da će prijateljstvo između Rusa i Izraelaca prerasti u neprijateljstvo i novo slaganje.

Ali, vrijedi napomenuti da su odnosi između Rusije i Izraela komplikovani. U posljednje tri decenije, bilateralna, regionalna i međunarodna razmatranja stvorila su stratešku međuzavisnost između Moskve i Tel Aviva, koju je teško i skupo promijeniti i zamijeniti za obje strane, posebno za Izrael, Ukratko se možemo osvrnuti na sljedeće slučajeve:

Međunarodna razmatranja

Scenario koji je predviđen za promjenu prijateljskih odnosa između Rusije i Izraela u budućnosti je već doživljen. Prije formulisanja Gorbačovljeve doktrine „nove misli“ u vanjskoj politici Sovjetskog Saveza i tokom Hladnog rata, Moskva i Tel Aviv bili su u različitim blokovima, a Sovjetski Savez je, pored represije nad Jevrejima kod kuće, davao je široku prikrivenu podršku Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji i obučavao i opremao sirijsku, egipatsku i iračku vojsku u ratu s Izraelom, a Izrael je bio na usluzi ciljevima zapadnog bloka da suzi polje jedinstva Sovjetskog Saveza na obližnjim granicama.

Ali u posljednjim godinama postojanja Sovjetskog Saveza, Gorbačov je revidirao svoju bliskoistočnu politiku prema Izraelu, vjerujući da bi uspostavljanje srdačnih odnosa s Izraelom moglo pomoći poboljšanju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Ova politika se nastavila i nakon raspada Sovjetskog Saveza s ciljem poboljšanja odnosa između Moskve i Washingtona i Rusije koja ima koristi od izraelskog kapitala i tehnologija. Ali sada je situacija potpuno drugačija od prethodne tri decenije i bliža je periodu prije Gorbačova. Odnosi između Washingtona i Moskve postali su potpuno napeti nakon ruske invazije na Ukrajinu. Opsežne posljedice rata u Ukrajini oslabile su političke, ekonomske i sigurnosne strukture sa sjedištem u SAD i svijet očekuje promjenu međunarodnog poretka i uspostavljanje novog međunarodnog sistema. U ovoj situaciji, Izrael se i dalje smatra američkim strateškim saveznikom, a odnosi između Rusije i Izraela su postali komplikovaniji.

Regionalna razmatranja

Iako su se međunarodne prilike promijenile kao pokretačka snaga u odnosima Moskve i Tel Aviva, na regionalnom nivou postoje neriješena pitanja na Bliskom istoku, koja će u slučaju nastavka napetosti i suštinske promjene odnosa Moskve i Tel Aviva, koštati posebno  Izrael.

Kada je Moskva 1991. preispitala svoje odnose sa Tel Avivom iz međunarodnih motiva, Izrael je tražio prijateljski odnos sa Rusima iz regionalnih motiva. Bliski odnosi s Moskvom spriječili su Rusiju da bude među izraelskim neprijateljima i regionalnim rivalima. Zbog prijateljskog odnosa sa Moskvom u posljednje tri decenije, Tel Aviv je upravljao troškovima i prednostima mnogih regionalnih kriza.

Sada promjena u međunarodnoj areni mijenja i regionalni poredak na Bliskom istoku. Istovremeno, strategije Sjedinjenih Država posljednjih godina ukazuju na promjenu fokusa sa Bliskog istoka na istočnu Aziju. Dok je Washington pokušavao da delegira dio svojih strateških odgovornosti prema Izraelu kroz strategije kao što je uspostavljanje Abrahamovog pakta, postoje nerješivi problemi između Washingtona i glavnih igrača arapskog svijeta koji aktere poput Saudijske Arabije, tradicionalniog saveznika Sjedinjenih Država, čini sumnjičavima prema politici Washingtona.

Drugim riječima, intenziviranje tenzija između Rusije i Izraela, geopolitičko nadmetanje između Rusije i Sjedinjenih Država, stvaraju veliku neizvjesnost Tel Aviva u pogledu budućnosti.

Poboljšanje diplomatskih odnosa između Rusije i Izraela u vrijeme Sovjetskog Saveza i uklanjanje prepreka na putu useljavanja ruskih Jevreja na okupirane teritorije ojačalo je izraelski režim. Porastao je broj političara rođenih u Rusiji u Izraelu i to je dovelo do političkog i ekonomskog uticaja Rusije u Izraelu.

Kao rezultat toga, u godinama nakon raspada Sovjetskog Saveza, ovi odnosi su se stalno širili i ponekad se za odnose Moskve i Tel Aviva koristio naziv strateškog saveza, iako je u tim odnosima bilo uspona i padova.

Obim i posljedice tenzija između Rusije i Izraela

S obzirom na sva prethodno navedena tumačenja uloge međunarodnih i regionalnih varijabli, može se reći da pravna odluka u Rusiji o zatvaranju ureda Jevrejske agencije u Moskvi ima i društveni i politički aspekt.

Antisemitizam u Rusiji ima dugu historiju i društvene i vjerske korijene.

Ali važno je napomenuti da je u proteklih 30 godina glavna aktivnost "Jevrejske agencije u Rusiji" bila da olakša useljavanje cionista na okupirane teritorije. Kao što je imigrantska radna dozvola ovoj agenciji data sa međunarodnim motivom, sada se i njeno zatvaranje dešava uglavnom sa istim motivom. Američko političko, ekonomsko i vojno neprijateljstvo prema Rusiji učinilo je Moskvu sumnjičavom prema Izraelu i snagama povezanim s Tel Avivom u zemlji.

Dok SAD koriste kombinaciju hardverskih i softverskih strategija da oslabe Rusiju, snage povezane s Izraelom mogu biti među softverskim alatima Washingtona u Rusiji. Rusija je u posljednjoj deceniji pokušala da blokira mjesto svakog društvenog uticaja i građanske aktivnosti zapadnih organizacija i agencija.

S tim u vezi, Moskva nedavnom odlukom vjerovatno pokušava da upozori Izrael na bilo kakvu saradnju i učešće u američkim antiruskim planovima.