Poruka lidera islamske revolucije muslimanima svijeta i hadžijama:

Islamski svijet ne smije saudijske vlastodršce pustiti na miru!

Islamski svijet ne smije saudijske vlastodršce pustiti na miru!

Lider islamske revolucije Irana, ajatullah Hamenei, je istakao da islamski svijet, kako vlade, tako i narodi, moraju ispravno upoznati saudijske vladare i da ih ne smiju pustiti na miru zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta, te da temeljito promisle i pronađu pravo rješenje za upravljanje Časnim haremima i hadždžom.

ABNA: Pred nastupanje obreda hadždža, ajatullah Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, je u važnoj poruci upućenoj muslimanima širom svijeta i ovogodišnjim hadžijama Ibrahimov hadždž nazvao odličenjem časti i veličine islamskog ummeta naspram međunarodnih silnika. On je, također, ukazao na gorke događaje na Mini prošle godine i poručio islamskim vladama i narodima: „Muslimanske vlade i narodi moraju ispravno upoznati saudijske vladare i da ih ne smiju pustiti na miru zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta, te da temeljito promisle i pronađu rješenje za upravljanje Časnim haremima i hadždžom.“

U nastavku donosimo poruku ajatullaha Hameneija u cijelosti:

„U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je Njegov salavat na Poslanika Muhammeda (s.a.v.a), njegovu Časnu porodicu, odabrane ashabe i sve one koje ih ispravno slijede do Sudnjega dana!

Braćo i sestre muslimani širom svijeta!

Obred hadždža za muslimane predstavlja ponos, čast i veličinu u očima stvorenja, te svjetlost i nur u srcima, te skrušenost i pokornost pred Stvoriteljem. Hadždž je sveta, ovodunjalučka, Božija i narodna obaveza. S jedne strane, naredbe „spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite!” /Al-Baqara, 200/,  kao i “I spominjite Allaha u određenim danima” /Al-Baqara, 203/, a s druge strane poruka “a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka” /Al-Hagg, 25/ rasvjetljavaju njegove beskonačne i drugačije dimenzije.

U ovoj jedinstvenoj obavezi, vremenska i prostorna sigurnost su poput jasnih pokazatelja i sjajnih zvijezda koje smiruju ljudska srca, a hadžiju izvodi iz opsade faktora nesigurnosti koji su oduvijek, od strane nepravednika koji teže za prevlasti, uvijek prijetili ljudskom jedinstvu, te mu daje da okusi slast sigurnosti u tom određenom period.

Ibrahimov hadždž, koji je islam poklonio muslimanima, je odličenje časti, duhovnosti, jedinstva i veličine. On s ponosom pokazuje veličinu islamskog ummeta i njihovo oslanjanje na Neprolaznu Božiju moć pred zlonamjernicima i neprijateljima te ističe njihovu udaljenost od vrtloga nemorala, poniženja i tlačenja koje su međunarodni silnici nametnuli ljudskim društvima. Islamski i hadždž Jedinstva je manifestacija ajeta “Strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom” /Al-Fath, 29/, mjesto izražavanja mržnje prema idolopoklonicima i samilosti i jedinstva s vjernicima.

Oni koji su hadždž sveli na puko hodočasničko-turističko putovanje i koji svoje neprijateljstvo i mržnju prema vjerničkom i revolucionarnom narodu Irana kriju pod naslovom “politiziranje hadždža”, su mali i ponizni šejtani koji se tresu od straha da pohlepa velikog šejtana, Amerike, ne padne u opasnost. Saudijski vlastodršci, koji su ove godine prepriječili Allahov put i put Mesdžidu-l-Harama i zatvorili put prema Kući Voljenoga za ponosite i vjerne iranske hadžije, su zalutali i osramoćeni, te svoj opstanak na prijestolju tiranske moći vide u odbrani svjetskih imperijalista, savezništvu s cionizmom i Amerikom i nastojanju za ispunjavanje njihovih zahtjeva, a na tom putu se ne ustežu nikakvih izdaja.

Prolazi već gotovo godina dana od strašnog događaja na Mini u kojem je nekoliko hiljada ljudi na dan Bajrama i u ihramskoj odjeći, pod suncem i žednih, izgubilo život na nemilosrdan način. Prije toga, u Mesdžidu-l-Hramu je grupa hadžija koja je činila ibadet, tavvaf i namaz, također odvučena u smrt. Saudijski vladari su krivi u obje nesreće; to je nešto u vezi čega se slažu svi prisutni posmatrači i tehnički analitičari; a neki mislioci su govorili i o mogućnosti namjernog izazivanja nesreće. Kašnjenje i neuspjeh u spašavaju napola mrtvih ranjenika čije su žedne duše i zaljubljena srca na dan Kurban-bajrama bila popraćenja jezikom zikira i melodijom Božijih ajeta su, također, nepobitni i jasni. Nemilosrdni i zločinački Saudijci su ih zajedno sa žrtvama zatvorili u kontejnere, te umjesto da ih liječe, pomognu, ili barem napoje žedna usta, učinili ih šehidima. Nekoliko hiljada porodica iz različitih država je izgubilo svoje najmilije, a njihovi narodi bili u žalosti. Iz Islamske Republike je među šehidima bilo blizu pet stotina osoba. Srca porodica su još uvijek ožalošćenja i ranjena, a narod još uvijek tužan i bijesan.

Saudijski vlastodršci su, umjesto izvinjenja, kajanja, sudskog gonjenja direktnih krivaca za tu strašnu tragediju, krajnje bestidno i odvratno, pobjegli čak i od osnivanja međunarodne islamske istraživačke komisije. Umjesto da stanu na mjesto optuženog, stali su na mjesto tužitelja i uz još veću opakost i glupost pokazali svoje drevno neprijateljstvo prema Islamskoj Republici i prema bilo kojoj islamskoj zastavi dignutoj protiv nevjerstva i imperijalizma.

Njihovi propagandni rogovi, od političara čije je ponašanje naspram cionista i Amerike sramota islamskog svijeta, do nebogobojaznih muftija koji se hrane haramom i jasno izdaju fetve protiv Knjige i sunneta, te štamparski potrčci koje čak ni profesionalna savjest ne sprječava da izmišljaju i objavljuju laži, bezuspješno se trude da Islamsku Republiku prikažu krivom za oduzimanje iranskim hadžijama pravo na ovogodišnji hadždž. Vladari smutljivci, koji su osnivanjem i opremanjem tekfirijskih i zločinačkih grupa islamski svijet zarobili unutrašnjim ratovima, ubistvima i ranjavanjima nevinih ljudi te krvlju umrljali Jemen, Irak, Siriju, Libiju i još neke zemlje; političari daleko od Boga koji su pružili ruku prijateljstva okupatorskom cionističkom režimu i zatvorili oči pred teškim patnjama i nevoljama Palestinaca te svoju teritoriju nasilja i izdaje proširili do bahreinskih sela i gradova; nevjernički i nesavjesni vladari koji su izazvali veliku tragediju na Mini pa s imenom „sluga Harema“ ukaljali čast sigurnog Božijeg harema, a goste Milostivog Boga žrtvovali na dan Bajrama na Mini, a prije toga u Mesdžidu-l-Haramu, sada na sav glas govore o nepolitiziranju hadždža i optužuju druge za veliki grijeh koji su počinili ili doveli do njega. Oni su potpuni primjer prosvjećujućih ajeta Časnog Kur'ana u kojima se kaže: „Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. - A Allah ne voli nered! A kada mu se rekne: "Boj se Allaha!" - on onda iz inada griješi. Njemu je dosta Džehennem, a on je, doista, grozno boravište. /Al-Baqara, 205 i 206/

I ove godine, kako stoji u izvještajima, oni su pored zabrane iranskim hadžijama da obave hadždž, kao i nekim drugim narodima, hadžije iz drugih zemalja stavili pod nečuvenu kontrolu, uz pomoć špijunskih aparata Amerike i cionističkog režima, a sigurnu Božiju Kuću učinili nesigurnom za sve. Islamski svijet, kako vlade, tako i narodi, moraju upoznati saudijske vladare i ispravno shvatiti njihovu stvarnost bez poštovanja i vjere koja je vezana za materijalno; zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta ih ne smiju pustiti na miru; a zbog njihovog nemilosrdnog ophođenja prema gostima Svemilosnog, moraju razmisliti o pravom rješenju za upravljanje Časnim haremima i obredima hadždža. Neuspjeh u izvršavanju ove obaveze će u budućnosti islamski svijet suočiti s još većim problemima.

Braćo i sestre muslimani! Ove godine na hadždžu nedostaju iranske hadžije pune čežnje i iskrenosti, ali su njihova srca pored hadžija iz svih dijelova svijeta i brinu se za njih, uče dove za njih da im prokleto stablo tlačitenja ne učini kakvo zlo. U svojim dovama, ibadetima i šaputanjima s Bogom, sjetite se i svoje iranske braće i sestara i učite dove za otklanjanje teškoća iz islamskih društava i udaljavanje imeprijalista, cionista i njihovih sluga od islamskog ummeta.

Moja malenkost odaje počast šehidima Mine i Mesdžidu-l-Harama prošle godine, kao i šehide Mekke (6. zi-l-hadždžeta 1407.god. po hidžri)* i od Uzvišenog Allaha za njih tražim oprost, milost i najviše stepene, a selamom hazreti Bekijetullahu tražim da njegove dove za napredak islamskog ummeta i spas muslimana od smutnji i zla neprijatelja budu primljene.

Uspjeh dolazi od Allaha, i na Njega se oslanjamo!

Sejjid Ali Hamenei,

kraj mjeseca zi-l-ka'dea

__________________________

* (Tragedija krvavog petka u Mekki je još jedan primjer američkog neprijateljstva koja se dogodila 6. Zi-l-hidždžeta 1407.god. tokom održavanja hadždža i nakon obreda udaljavanja od širka i mušrika, od strane vladara režima Ale Sauda. Pored srnavljenja časti sigurnog Božijeg hrama, blizu 400 Iranaca i ne-Iranaca, većinom žena, poginulo je, a nekoliko puta više od tog broja povrijeđeno.)

Kraj/ 286


Pošaljite Vaš komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Potrebna polja su označena sa *

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
conference-abu-talib