Programski sadržaji 507. Dana Ajvatovice

Programski sadržaji 507. Dana Ajvatovice

Manifestacija "507. Dani Ajvatovice" počela je 12. maja i trajaće do 8. jula. Građanima nudi oko devedeset vjerskih, edukativnih, kulturnih, sportskih i drugih događaja.

ABNA:  Manifestacija "507. Dani Ajvatovice" počela je 12. maja i trajaće do 8. jula. Građanima nudi oko devedeset vjerskih, edukativnih, kulturnih, sportskih i drugih događaja:

Petak, 12. maj 2017. god.

17:30 – PRUSAC, Musalla, Svečano otvaranje mani-festacije "507. Dani Ajvatovice"

19:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Izlož-ba, Blago koje traje, Gazi Husrev-begova biblioteka

Subota, 13. maj 2017. god.

10:00 – BUGOJNO, Kulturno-sportski centar, 19. Internacionalni karate turnir Bugojno open

11:30 – VITEZ, Tolovići, Svečano otvorenje džamije

Ponedjeljak, 15. maj 2017. god.

17:30 – BUGOJNO, Izložba, Blago koje traje, Gazi Husrev-begova biblioteka (15–19. maj)

19:00 – BUGOJNO, MIZ Bugojno, Promocija knjige, Monografija Gazi Husrev-begove medrese, hfz. mr. Mensur Malkić, Mustafa Spahić, Vehid Arnaut, Ismet Veladžić

Utorak, 16. maj 2017. god.

19:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Monodrama, Gazi Husrev-beg, Aldin Omerović

19:00 – JAJCE, Dom kulture, Tribina, Srednjovjekovni bosanski tekstovi u kraljevskim kancelarijama, mr. Zenaida Karavdić i Haris Ćatović, prof.

19:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Tribina, Ajvaz-dedina kasida: književno-jezički i historiografski fakti, dr. Alen Kalajdžija i dr. Munir Drkić

Srijeda, 17. maj 2017. god.

19:00 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Tribina, Čudo bosanskog otpora – 25 godina od formiranja Armije RBiH, dr. Selmo Cikotić, Atif Dudaković i Nezim Halilović Muderis

19:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Promocija naučno-istraživačkog rada, Interreligijske komunikacije u mjestima duhovnosti u BiH, dovišta i svetišta, dr. otac Zvonko Martić, karmelićanin i Fatima Maslić

Četvrtak, 18. maj 2017. god.

19:00 – TRAVNIK, Elči Ibrahim-pašina medresa, Tribina, Ljubav u bošnjačkoj divanskoj književnosti - u fokusu poetičkog obrasca i primijenjene lingvistike, dr. Jasmin Hodžić i dr. Amina Šiljak - Jesenković

20:30 – VITEZ, Ahmed-agina džamija, Tribina, Boš-njačaka zlatna sredina, dr. Ismet Bušatlić

19:00 – BUGOJNO, Kulturni centar princeze Dževhere, Promocija, Prijevod Kur'ana od Besima Korkuta, mr. Nusret Abdibegović, Hasan Atli i dr. Ahmed Adilović

Petak, 19. maj 2017. god.

10:00 – BUGOJNO, Likovna kolonija, Kistom kroz gradove SBK, Udruženje Enkaustika, Travnik (19-21. maj)

18:00 – BUSOVAČA, Mješovita srednja škola, Koncert ilahija i kasida, U susret ramazanu, Hor En-Nahl, Zenica

Subota, 20. maj 2017. god.

09:30 – TRAVNIK, Donji Goleš, Sportsko-edukativni centar EIPM, Mektebska liga, Muftijstvo travničko

17:00 – BUGOJNO, Plato KSC, 16. Internacionalna smotra folklora

18:00 – VITEZ, Sala Vatrogasnog doma, Tribina, Postimo uz halal, dr. Midhat Jašić i dr. Sabit Begić

19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Monodrama, Gazi Husrev-beg, Aldin Omerović

Nedjelja, 21. maj 2017. god.

10:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Omladinski kamp

11:30 – TRAVNIK, Mosor, Svečano otvorenje džamije

Ponedjeljak, 22. maj 2017. god.

18:00 – BUGOJNO, Kulturni centar princeze Džev-here, Izložba slika, Kistom kroz gradove SBK, Udruženje Enkaustika, Travnik (22-26. maj)

19:00 – BUGOJNO, MIZ Bugojno, Promocija knjige, Sokollu Mehmed-paša, Mirsad Sinanović, dr. Bilal Memišević, mr. Nusret Čolo i Bajro Perva

20:30 – TURBE, Malezija džamija, Tradicionalni mev-lud i predavanje, hfz. dr. Mevludin Dizdarević

Utorak, 23. maj 2017. god.

17:00 – NOVI TRAVNIK, Kino sala, Koncert ilahija i kasida, U susret ramazanu, Hor imama MIZ Sarajevo

19:00 – TRAVNIK, Zavičajni muzej Travnik, Pred-stavljanje 55. broja časopisa za kulturu Divan, BZK Preporod Travnik

19:00 – DONJI VAKUF, Dom kulture, Tribina, Muslimanska porodica – prava i dužnosti, mr. Nusret Abdibegović, dr. Safija Malkić i Adna Zulić

19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Promocija knjige, Stotinu i jedno prisjećanje – tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo, dr. Dževada Šuško, dr. Ahmed Adilović i Zehrudin Hadžić

Srijeda, 24. maj 2017. god.

17:30 – JAJCE, Dom kulture, Tribina, Metod srednjeg puta i praksa Bošnjaka kroz ranije vrijeme, mr. Muharem Omerdić

20:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Večer Kur'ana i predavanje, Blagodati ramazana i Ajvatovica, prof. dr. Zuhdija Adilović

Subota, 03. juni 2017. god.

13:30 – JAJCE, Džamija Esme sultanije, Tribina, Ramazan, dova i Ajvatovica, prof. dr. Halil Mehtić

13:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Tribina, Bosanska ulema u vrijeme velikih iskušenja, dr. Ferid Dautović

Petak, 09. juni 2017. god.

24:00 – TRAVNIK, Plato ispred Konzuma, Druženje sa omladinom, Ramazanske večeri

Subota, 10. juni 2017. godine

13:30 – NOVI TRAVNIK, Gradska džamija, Tribina, Ramazanski ibadeti, zekat, Ajvatovica, doc.dr. Esmir Halilović

21:00 – VITEZ, Sala Vatrogasnog doma, Prezentacija naučno-istraživačkog rada, Značaj vakufa kod Bošnjaka, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo

24:00 – TRAVNIK, Plato ispred Konzuma, Druženje sa omladinom, Ramazanske večeri

Ponedjeljak, 12. juni 2017. god.

20:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Program za omla-dinu, Iftar i teravih-namaz

Četvrtak, 15. juni 2017. god.

11:00 – BUGOJNO, Posjeta Centru za brigu o osobama sa posebnim potrebama „Leptir“, MDD Merhamet BiH

11:00 – FOJNICA, Posjeta Centru za brigu o osobama sa posebnim potrebama, MDD Merhamet BiH

11:00 – NOVI TRAVNIK, Posjeta Centru za brigu o osobama sa posebnim potrebama „Duga“, MDD Merhamet BiH

12:00 – BUGOJNO, Posjeta Udruženju gluhih i naglu-hih Bugojno, MDD Merhamet BiH

24:00 – BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Druženje sa omladinom, Ramazanske večeri

Petak, 16. juni 2017. god.

13:00 – Džuma-namaz

- BUSOVAČA, Sulejman-begova / Čaršijska džamija

- PRUSAC, Hasan Kafina džamija

- TRAVNIK, Sulejmanija džamija

- NOVI TRAVNIK, Gradska džamija

- BUGOJNO, Sultan Ahmedova džamija

- GORNJI VAKUF, Džamija Mehmed-beg Stočanin

- VITEZ, Ahmed-agina džamija

- JAJCE, Džamija Esme sultanije

21:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Promo-cija knjige, Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017., dr. Enes Pelidija, dr. Senaid Zajimović i mr. Osman Lavić

24:00 – BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Druženje sa omladinom, Ramazanske večeri

Subota, 17. juni 2017. god.

24:00 – BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Ramazanske večeri – druženje sa omladinom

Nedjelja, 18. juni 2017. god.

13:30 – BUSOVAČA, Sulejman-begova / Čaršijska džamija, Tribina, Kišna dovišta na području Muftijstva travničkog, hfz. dr. Elvir Duranović,

24:00 – BUGOJNO, Ulica Sultan Ahmed, Druženje sa omladinom, Ramazanske večeri

Subota, 24. juni 2017. god.

10:00 – DONJI VAKUF, Prostorije STK „Donji Vakuf“, Otvoreni stonoteniski turnir u seniorskoj i veteranskoj kategoriji, Kup Grada, STK „Donji Vakuf“

Nedjelja, 25. juni 2017. god.

20:45 – PRUSAC, Handan-agina džamija, Akšam-namaz, Prigodan vjerski program i zikr, Jacija-namaz

Utorak, 27. juni 2017. god.

04:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Sabah-namaz

17:00 – BUGOJNO, Kristalna sala Općine, Koncert, Sarajevska filharmonija, Sarajevo

19:00 – JAJCE, Dom kulture, Bajramski koncert, Gradski hor Bugojno

19:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Izložba fotografija, Tragom Ajvaz-dede, autor Kemal Zorlak, fotoreporter Agencije Anadolija

20:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Koncert, Sarajevska filharmonija, Sarajevo

Srijeda, 28. juni 2017. god.

19:00 – DONJI VAKUF, Dom kulture, Večer sa Emirom Hadžihafizbegovićem

19:30 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Tribina, Uspostavljanje i djelovanje FIN-a veliki uspjeh običnog vjernika, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo

Četvrtak, 29. juni 2017. god.

18:00 – DONJI VAKUF, Gradski trg Ibrahim-bega Malkoča, 25. Street basket turnir Ajvatovica open, KK „PROMO-Donji Vakuf“

19:00 – DONJI VAKUF, Dom kulture, Tribina, Bosna i Hercegovina i perspektive njene državnosti, Senadin Lavić

19:00 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar, Promocija knjige, Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje, mr. Hikmet Karčić i Amor Mašović

Petak, 30. juni 2017. god.

13:00 – DONJI VAKUF, Baš-džamija, Džuma-namaz

17:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Ikindija-namaz, Podizanje zastava zemalja učesnika Manifestacije

17:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Svečanost zavr-šetka projekta, Uređenje izvora Ajvatovice

18:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Izlož-ba fotografija, Tragom Ajvaz-dede, autor Kemal Zorlak, fotoreporter Agencije Anadolija (30.6. – 02.07.)

19:00 – VITEZ, Kino sala, Bajramsko druženje za žene, gost Hasiba Agić

20:00 – TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Kulturno-zabavni program, Bosnian folk, Saraj sevdah

Subota, 01. juli 2017. god.

07:00 – TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Ispraćaj konjanika

10:00 – BUSOVAČA, Putiš, Plato ispred džamije, Ispraćaj konjanika, Vjersko-kulturni program

12:00 – OBORCI, Šeherdžik, Doček konjanika

13:00 – OBORCI, Šeherdžik, Sultan Sulejmanova džamija, Podne-namaz

16:00 – DONJI VAKUF, Defile konjanika, izviđača, orkestra Mehteran i hora Semazin

17:30 – PRUSAC, Doček konjanika

18:00 – DONJI VAKUF, Gradski stadion, Tradici-onalna revijalna nogometna utakmica, „Veterani SBK – Veterani KS“, Sportski savez Općine i NS SBK/KSB

20:45 – PRUSAC, Džamija Hasana Kafije Pruščaka, Akšam-namaz, Prigodan vjerski program i predavanje, Medresa Džemaluddin Čaušević, Zikr, Tarikatski centar, Jacija-namaz

Nedjelja, 02. juli 2017. god.

08:00 – PRUSAC, Prolazak konjanika ispred Handan-agine džamije

08:30 – PRUSAC, Prozivka bajraka ispred Handan-agine džamije

08:45 – PRUSAC, Polazak ka Ajvatovici

09:30 – HAN, Odmor na Hanu

10:30 – STIJENA, Prolazak kroz stijenu i dova

11:00 – PLATO AJVATOVICE, Svečani program Ajvatovice

12:30 – PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Muftije travničkog

12:40 – PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Reisul-uleme/Izaslanika

13:00 – PLATO AJVATOVICE, Podne-namaz i dova

13:00 – PRUSAC, Srt, Džamija Hasana Kafije Pruščaka, Podne-namaz, Prigodan vjerski program za žene

Utorak, 04. juli 2017. godine

11:00 – TRAVNIK, Ured Muftije travničkog, Dodjela nagrada za najbolje literarne radove, Ramazanskom dovom i ajvatovičkom stazom

Subota, 08. juli 2017. god.

10:00 – DONJI VAKUF, Hotel „Vrbas“, 18. Pojedinačni rejting turnir TS BiH u tavli, Ajvatovica 2017, TK „Vatrogasac“ i Tavla savez BiH

Kraj/ 286


Pošaljite Vaš komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Potrebna polja su označena sa *

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Ne_ za ''sporazum stoljeća''
conference-abu-talib