Sehurska dova

Sehurska dova

Mustehab je u ramazanu učiti ovu dovu svake noći u vrijeme pred zoru (sehur). Ovo je veoma cijenjena dova koju je imam Muhammed Bakir, a.s., učio u sehurima mjeseca Ramazana:

ABNA: Mustehab je u ramazanu učiti ovu dovu svake noći u vrijeme pred zoru (sehur). Ovo je veoma cijenjena dova koju je imam Muhammed Bakir, a.s., učio u sehurima mjeseca Ramazana:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِاَبْهَاهُ وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِىٌّ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ

“Bože moj, molim Te najblistavijim stepenima Tvoje blistavosti, a svi stepeni blistavosti Tvoje su blistavi, Bože moj, tražim od Tebe svom Tvojom blistavošću. Bože moj, molim te najljepšim stepenom Tvoje ljepote, a svi stepeni Tvoje ljepote su lijepi, Bože, zaista tražim od Tebe svim stepenima Tvoje ljepote.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِهَا وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

Bože moj, molim Te najuzvišenijim stepenima Tvoje uzvišenosti, a svi stepeni uzvišenosti Tvoje su uzvišeni, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoje uzvišenosti. Allahu moj, molim Te najvećim stepenima veličanstva Tvoga, a svi stepeni Tvoga veličanstva su veliki, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoga veličanstva.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسَئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِهَا وَكُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

Allahu moj, molim Te najsvjetlijim stepenima svjetlosti Tvoje, a svi stepeni svjetlosti Tvoje su svijetli, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima svjetlosti Tvoje. Allahu moj, molim Te najobuhvatnijim stepenima Tvoje milosti, a svi stepeni Tvoje milosti su obuhvatni, Allahu moj, tražim od Tebe svim stepenima Tvoje milosti.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِاَتَمِّهَا وَكُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِاَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, uistinu tražim od Tebe najpotpunijim riječima Tvojim, a sve riječi Tvoje su potpune, Allahu moj, zaista tražim od Tebe svim riječima Tvojim. Allahu moj, zaista, molim Te najsavršenijim stepenom Tvoga savršenstva, a svi stepeni Tvog savršenstva su savršeni, Allahu moj, uistinu tražim od Tebe svim stepenima Tvoga savršenstva.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ اَسْمَائِكَ بِاَكْبَرِهَا وَكُلُّ اَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّهَا وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

Allahu moj, molim Te najvećim Tvojim imenom, a sva imena Tvoja su velika, Allahu moj, molim Te svim imenima Tvojim. Allahu moj, molim Te najvišim stepenom Tvoje nesalomljive moći, a svi stepeni nesalomljive moći Tvoje su nesalomljivi, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoje nesalomljive moći.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِاَمْضَاهَا وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ مَاضِيَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِى اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

Allahu moj, molim Te voljom Tvoju, a svi stepeni Tvoje volje su provedeni, Allahu moj, molim Te svim stepenima volje Tvoje. Allahu moj, molim Te Tvojom moći koja sve stvari nadmašuje, a Tvoja moć nadmašuje sve, Allahu moj, molim te svom Tvojom moći.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضَاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِىٌّ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim Te najdjelotvornijm stepenom Tvog znanja, a svi stepeni Tvoga znanja su djelotvorni, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoga znanja. Allahu moj, molim Te onim što od Tvoga govora najviše zadovoljava, a svaki govor Tvoj zadovoljava, Allahu moj, molim te svakim Tvojim govorom.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِاَحَبِّهَا اِلَيْكَ وَكُلُّ مَسَائِلِكَ اِلَيْكَ حَبِيبَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim Te najomiljenijom od želja Tvojih, a sve želje Tvoje su omiljene Tebi, Allahu moj, molim Te svim Tvojim željama. Allahu moj, molim Te najčasnijim stepenom časti Tvoje, a svi stepeni časti Tvoje su časni, Allahu moj, molim Te svim stepenima Tvoje časti.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim te Tvojom najtrajnijom vlašću, a sva Tvoja vlast je vječna, Allahu moj, molim Te svom Tvojom vlašću. Allahu moj, molim te najslavnjim Tvojim kraljevstvom, a sva Tvoja kraljevstva su slavna, Allahu moj, molim Te svim Tvojim kraljevstvima.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاَهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

Allahu moj, molim te najuzvišenijim stepenom uzvišenosti Tvoje, a svi stepeni Tvoje uzvišenosti su uzvišeni, Allahu moj, molim te svim stepenima Tvoje uzvišenosti. Allahu moj, molim Te najstarijom od Tvojih blagodati, a sve blagodati Tvoje su prastare, Allahu moj, molim Te svim Tvojim blagodatima.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِاَكْرَمِهَا وَكُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِمَا اَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِى [بِهِ] حِينَ اَسْئَلُكَ فَاَجِبْنِى يَا اَللَّهُ

Allahu moj, molim te najplemenitijim od Tvojih znamenja, a sva znamenja Tvoja su plemenita, Allahu moj, molim Te svim znamenjima Tvojim. Allahu moj, molim Te Tvojim položajem i veličinom koja ti pripada i molim Te svakim položajem Tvojim pojedinačno i svakom veličinom pojedinačno. Allahu moj, molim te onim čime se odazivaš mojoj dovi kada tražim od Tebe, pa odazovi mi se, o Allahu

(koju god potrebu imaš, traži od Boga, svakako će biti uslišano).

Kraj/ 286


Pošaljite Vaš komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Potrebna polja su označena sa *

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Ne_ za ''sporazum stoljeća''
conference-abu-talib