قدس راه شهداء
Specijal -  šehidi islama: Kasim Sulejmani i Ebu Mehdi El-Muhandis
conference-abu-talib