Poruka lidera islamske revolucije muslimanima svijeta i hadžijama:

Islamski svijet ne smije saudijske vlastodršce pustiti na miru!

  • Kod vijesti : 776989
  • Izvor : ABNA
Ukratko

Lider islamske revolucije Irana, ajatullah Hamenei, je istakao da islamski svijet, kako vlade, tako i narodi, moraju ispravno upoznati saudijske vladare i da ih ne smiju pustiti na miru zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta, te da temeljito promisle i pronađu pravo rješenje za upravljanje Časnim haremima i hadždžom.

ABNA: Pred nastupanje obreda hadždža, ajatullah Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, je u važnoj poruci upućenoj muslimanima širom svijeta i ovogodišnjim hadžijama Ibrahimov hadždž nazvao odličenjem časti i veličine islamskog ummeta naspram međunarodnih silnika. On je, također, ukazao na gorke događaje na Mini prošle godine i poručio islamskim vladama i narodima: „Muslimanske vlade i narodi moraju ispravno upoznati saudijske vladare i da ih ne smiju pustiti na miru zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta, te da temeljito promisle i pronađu rješenje za upravljanje Časnim haremima i hadždžom.“

U nastavku donosimo poruku ajatullaha Hameneija u cijelosti:

„U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je Njegov salavat na Poslanika Muhammeda (s.a.v.a), njegovu Časnu porodicu, odabrane ashabe i sve one koje ih ispravno slijede do Sudnjega dana!

Braćo i sestre muslimani širom svijeta!

Obred hadždža za muslimane predstavlja ponos, čast i veličinu u očima stvorenja, te svjetlost i nur u srcima, te skrušenost i pokornost pred Stvoriteljem. Hadždž je sveta, ovodunjalučka, Božija i narodna obaveza. S jedne strane, naredbe „spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite!” /Al-Baqara, 200/,  kao i “I spominjite Allaha u određenim danima” /Al-Baqara, 203/, a s druge strane poruka “a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka” /Al-Hagg, 25/ rasvjetljavaju njegove beskonačne i drugačije dimenzije.

U ovoj jedinstvenoj obavezi, vremenska i prostorna sigurnost su poput jasnih pokazatelja i sjajnih zvijezda koje smiruju ljudska srca, a hadžiju izvodi iz opsade faktora nesigurnosti koji su oduvijek, od strane nepravednika koji teže za prevlasti, uvijek prijetili ljudskom jedinstvu, te mu daje da okusi slast sigurnosti u tom određenom period.

Ibrahimov hadždž, koji je islam poklonio muslimanima, je odličenje časti, duhovnosti, jedinstva i veličine. On s ponosom pokazuje veličinu islamskog ummeta i njihovo oslanjanje na Neprolaznu Božiju moć pred zlonamjernicima i neprijateljima te ističe njihovu udaljenost od vrtloga nemorala, poniženja i tlačenja koje su međunarodni silnici nametnuli ljudskim društvima. Islamski i hadždž Jedinstva je manifestacija ajeta “Strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom” /Al-Fath, 29/, mjesto izražavanja mržnje prema idolopoklonicima i samilosti i jedinstva s vjernicima.

Oni koji su hadždž sveli na puko hodočasničko-turističko putovanje i koji svoje neprijateljstvo i mržnju prema vjerničkom i revolucionarnom narodu Irana kriju pod naslovom “politiziranje hadždža”, su mali i ponizni šejtani koji se tresu od straha da pohlepa velikog šejtana, Amerike, ne padne u opasnost. Saudijski vlastodršci, koji su ove godine prepriječili Allahov put i put Mesdžidu-l-Harama i zatvorili put prema Kući Voljenoga za ponosite i vjerne iranske hadžije, su zalutali i osramoćeni, te svoj opstanak na prijestolju tiranske moći vide u odbrani svjetskih imperijalista, savezništvu s cionizmom i Amerikom i nastojanju za ispunjavanje njihovih zahtjeva, a na tom putu se ne ustežu nikakvih izdaja.

Prolazi već gotovo godina dana od strašnog događaja na Mini u kojem je nekoliko hiljada ljudi na dan Bajrama i u ihramskoj odjeći, pod suncem i žednih, izgubilo život na nemilosrdan način. Prije toga, u Mesdžidu-l-Hramu je grupa hadžija koja je činila ibadet, tavvaf i namaz, također odvučena u smrt. Saudijski vladari su krivi u obje nesreće; to je nešto u vezi čega se slažu svi prisutni posmatrači i tehnički analitičari; a neki mislioci su govorili i o mogućnosti namjernog izazivanja nesreće. Kašnjenje i neuspjeh u spašavaju napola mrtvih ranjenika čije su žedne duše i zaljubljena srca na dan Kurban-bajrama bila popraćenja jezikom zikira i melodijom Božijih ajeta su, također, nepobitni i jasni. Nemilosrdni i zločinački Saudijci su ih zajedno sa žrtvama zatvorili u kontejnere, te umjesto da ih liječe, pomognu, ili barem napoje žedna usta, učinili ih šehidima. Nekoliko hiljada porodica iz različitih država je izgubilo svoje najmilije, a njihovi narodi bili u žalosti. Iz Islamske Republike je među šehidima bilo blizu pet stotina osoba. Srca porodica su još uvijek ožalošćenja i ranjena, a narod još uvijek tužan i bijesan.

Saudijski vlastodršci su, umjesto izvinjenja, kajanja, sudskog gonjenja direktnih krivaca za tu strašnu tragediju, krajnje bestidno i odvratno, pobjegli čak i od osnivanja međunarodne islamske istraživačke komisije. Umjesto da stanu na mjesto optuženog, stali su na mjesto tužitelja i uz još veću opakost i glupost pokazali svoje drevno neprijateljstvo prema Islamskoj Republici i prema bilo kojoj islamskoj zastavi dignutoj protiv nevjerstva i imperijalizma.

Njihovi propagandni rogovi, od političara čije je ponašanje naspram cionista i Amerike sramota islamskog svijeta, do nebogobojaznih muftija koji se hrane haramom i jasno izdaju fetve protiv Knjige i sunneta, te štamparski potrčci koje čak ni profesionalna savjest ne sprječava da izmišljaju i objavljuju laži, bezuspješno se trude da Islamsku Republiku prikažu krivom za oduzimanje iranskim hadžijama pravo na ovogodišnji hadždž. Vladari smutljivci, koji su osnivanjem i opremanjem tekfirijskih i zločinačkih grupa islamski svijet zarobili unutrašnjim ratovima, ubistvima i ranjavanjima nevinih ljudi te krvlju umrljali Jemen, Irak, Siriju, Libiju i još neke zemlje; političari daleko od Boga koji su pružili ruku prijateljstva okupatorskom cionističkom režimu i zatvorili oči pred teškim patnjama i nevoljama Palestinaca te svoju teritoriju nasilja i izdaje proširili do bahreinskih sela i gradova; nevjernički i nesavjesni vladari koji su izazvali veliku tragediju na Mini pa s imenom „sluga Harema“ ukaljali čast sigurnog Božijeg harema, a goste Milostivog Boga žrtvovali na dan Bajrama na Mini, a prije toga u Mesdžidu-l-Haramu, sada na sav glas govore o nepolitiziranju hadždža i optužuju druge za veliki grijeh koji su počinili ili doveli do njega. Oni su potpuni primjer prosvjećujućih ajeta Časnog Kur'ana u kojima se kaže: „Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. - A Allah ne voli nered! A kada mu se rekne: "Boj se Allaha!" - on onda iz inada griješi. Njemu je dosta Džehennem, a on je, doista, grozno boravište. /Al-Baqara, 205 i 206/

I ove godine, kako stoji u izvještajima, oni su pored zabrane iranskim hadžijama da obave hadždž, kao i nekim drugim narodima, hadžije iz drugih zemalja stavili pod nečuvenu kontrolu, uz pomoć špijunskih aparata Amerike i cionističkog režima, a sigurnu Božiju Kuću učinili nesigurnom za sve. Islamski svijet, kako vlade, tako i narodi, moraju upoznati saudijske vladare i ispravno shvatiti njihovu stvarnost bez poštovanja i vjere koja je vezana za materijalno; zbog zločina koje su izazvali širom islamskog svijeta ih ne smiju pustiti na miru; a zbog njihovog nemilosrdnog ophođenja prema gostima Svemilosnog, moraju razmisliti o pravom rješenju za upravljanje Časnim haremima i obredima hadždža. Neuspjeh u izvršavanju ove obaveze će u budućnosti islamski svijet suočiti s još većim problemima.

Braćo i sestre muslimani! Ove godine na hadždžu nedostaju iranske hadžije pune čežnje i iskrenosti, ali su njihova srca pored hadžija iz svih dijelova svijeta i brinu se za njih, uče dove za njih da im prokleto stablo tlačitenja ne učini kakvo zlo. U svojim dovama, ibadetima i šaputanjima s Bogom, sjetite se i svoje iranske braće i sestara i učite dove za otklanjanje teškoća iz islamskih društava i udaljavanje imeprijalista, cionista i njihovih sluga od islamskog ummeta.

Moja malenkost odaje počast šehidima Mine i Mesdžidu-l-Harama prošle godine, kao i šehide Mekke (6. zi-l-hadždžeta 1407.god. po hidžri)* i od Uzvišenog Allaha za njih tražim oprost, milost i najviše stepene, a selamom hazreti Bekijetullahu tražim da njegove dove za napredak islamskog ummeta i spas muslimana od smutnji i zla neprijatelja budu primljene.

Uspjeh dolazi od Allaha, i na Njega se oslanjamo!

Sejjid Ali Hamenei,

kraj mjeseca zi-l-ka'dea

__________________________

* (Tragedija krvavog petka u Mekki je još jedan primjer američkog neprijateljstva koja se dogodila 6. Zi-l-hidždžeta 1407.god. tokom održavanja hadždža i nakon obreda udaljavanja od širka i mušrika, od strane vladara režima Ale Sauda. Pored srnavljenja časti sigurnog Božijeg hrama, blizu 400 Iranaca i ne-Iranaca, većinom žena, poginulo je, a nekoliko puta više od tog broja povrijeđeno.)

Kraj/ 286


Pošaljite Vaš komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Potrebna polja su označena sa *

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Iranski vrhovni vođa uputio poruku svim ovogodišnjim hadžijama
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016