Svjetski Forum Ahlul Bejt osuđuje cionistički napad na Gazu na godišnjicu ustanka u Kerbeli

Arapske zemlje su se zbog straha od ustanaka u vlastitoj državi, primakli zapadnim silama i odgovorili sa svojom uobičajenom šutnjom dodajući na taj način još jedan u seriji svojih besramnih činova.

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - “Čini se da se sudbina potlačenog naroda Gaze podudarila sa događajem Kerbele i Imama Husejna a.s. Nakon skoro četiri godine nakon prvog rata u Gazi koji se desio Muharema 1429. godine po Hidžri (2008.), sada evo već drugi put, također u mjesecu Muharemu, Jezidove snage i cionistički režim su ponovo napale Gazu.

U izjavi koja slijedi zahtijeva se od muslimana da održavaju proteste i okupljanja protiv ambasada Amerike i Zapadnih zemalja, da daju izjave, održavaju seminare i foto izložbe da bi raskrinkali cionistički režim i njegove saveznike.U ime Boga Milostivog Samilosnog

Časni Kur'an, Al-Burudž, 8

"A svetili su im se samo što su vjerovali u Allaha, Moćnog, Hvaljenog,"


Neka je mir na Muharem, mjesec učeništva i ugnjetavanja, mjesec časti i progonstva, mjesec pobjede krvi nad mačem.

Neka je mir na Husejna, sina Časnog Poslanika Muhameda s.a.v.a., koji je oživio ummet žrtvovajući vlastitu krv, i koji je postao uzor za sve ljude svijeta.

Islamski svijet tuguje za nepravedno prolivenom krvi potlačenog naroda Bahreina, Sirije, Pakistana i Iraka, od strane izdajničkih ruku vođa i terorističkih plaćenika Amerike i Britanije. I dok se sljedbenici Ahlul Bejta pripremaju za oplakivanje događaja mjeseca Muharema, suočili smo se sa još jednim tragičnim ponavljanjem događaja Kerbele a ovaj put u Gazi.


Cionistički napad na Gazu se dešava u vrijeme kada nekoliko zemalja, naročito Amerika i Engleska, podržavaju nasilni i kriminalni cionistički režim a odbijaju odgovore palestinskih grupa i mnogih nezavisnih zemalja kao i zemalja sa demokratskih pokretima.

Sloboda je njihov jedini odgovor na njihove slabe i pasivne izjave. Nažalost, Sigurnosno vijeće nije uspjelo da sprovede bilo kakvu istragu ovih napada, te su stoga one ostale bez rezultata.

Arapske zemlje su se zbog straha od ustanaka u vlastitoj državi, primakli zapadnim silama i odgovorili sa svojom uobičajenom šutnjom, dodajući na taj način još jedan u seriji svojih besramnih činova. Arapska liga osuđuje samo sa riječima i nisu poduzeli niti ijedan konkretan korak da bi prekinuli svoje odnose sa cionističkim režimom i bojkotovali izraelske proizvode koji pune markete arapskih zemalja.

Kao odgovor na sve ove prilike, Svjetski Forum Ahlul Bejt a.s. koji je međunarodna organizacija koja uživa kulturni i obrazovni autoritet poziva sve muslimane svijeta, te privlači pažnju cijelog svijeta na sljedeće:

1. Pozivamo sve muslimane, slobodnjake, tragatelje istine, da osude napade kriminalnog cionističkog režima protiv nemoćnog naroda Gaze i kukavički atentat na šehida Ahmeda Džabarija, upotrebom niže navedenih sredstava:

    A. Kao prvo, svi muslimani bi trebali učestvovati u protestima nakon džuma namaza u petak, protestvujući protiv cionističkog režima i onih koji ih podržavaju, uključujući Ameriku i pasivne arapske i nearapske režime odnosno vlade.

    B. Okupljanjima ispred američkih i ambasada zapadnih zemalja da bi osudili njihovu podršku cionističkom režimu i zahtijevati kraj iste.

    C. Idavati izjave i održavati širom rasprostranjena okupljanja protiv grupe zemalja i vođa arapskih i nearapskih zemalja koje djeluju protiv sirijske vlade a samim tim doprinose jačanju cionističkog režima i slabljenju stuba otpora.

    D. Održavati konferencije sa učešćem muslimanskih i nemuslimanskih učenjaka, uspostaviti simpozijum koji će raskrinkati cionistički režim i historiju njegove okupatorske strategije, kako bi se razbio cionistički monopol u svijetu i kako bi prave informacije doprle do svih ljudi.

2. Zahtijevamo od učenjaka i muslimanske elite islamskog svijeta da u ovo opasno vrijeme ojačaju jedinstvo među muslimanima i da iskoriste dane Muharema kako bi ljudima prenijeli poruku revolucije Imama Husejna a.s. te da ih ohrabre stajanjem na Kerbeli koje je bilo suprostavljeno nepravdi i borbom sa Jezidom onog vremena.

3.  Zahtijevamo od međunarodnih organizacija za ljudska prava da postupaju u skladu sa svojim principima i da osude uvrede protiv ljudskih prava i da djeluju praktično  kako bi zaustavili zločine i podržali potlačeni narod Palestine, te da im vrate njihova historijska prava koja su bila zanemarena.

4. Očekujemo od organizacija za islamsku saradnju da što hitnije održaju sastanke i sesije te da izdaju praktične izjave u svom potpunom kapacitetu da bi odbranili potlačeni palestinski narod i da iskoriste sva diplomatska sredstva sa UN-om, Arapskom ligom, Pokretom nesvrstanih i Jedinstvom islamskih učenjaka.

5. Odgovornost revolucionarnih vođa Tunisa, Egipta, Libije i Jemena koji su žrtvovali krv svoje omladine da bi dostigli vlast, a naročito Egipat koji ima kontrolu nad prelazom Refah i koji je naslijedio Kamp Dejvid od prethodnog režima je velika.

Na kraju molimo narod Palestine, Sirije i Bahreina da imaju nadu u božansku pobjedu koja im je obećana u Kur'anu: "Bog će zaštititi one koji vjeruju" kao što se moglo vidjeti i u 33 dnevnom ratu, 22 dnevnom ratu sa cionistima, arapskoj revoluciji i islamskoj revoluciji u Iranu.
Nadati se je da će cionistički režim biti izoliran sve više i da će biti uništen ovaj zloćudni tumor, te da će kako je rekao Imam Homejni i Imam Hamenei, Kibla muslimana ponovo biti u kontroli islamske nacije.
"Ako vi pomognete Allaha, On će pomoći vas i učvrstiti vaše korake"

30. Zulhidže 1433

ramadan
conference-abu-talib
Iranski vrhovni vođa uputio poruku svim ovogodišnjim hadžijama