Izjava Svjetskog Foruma Ahlul Bejt (a.s.), osuda prijetnji Ajatollah Šejhu Isa Kasimu

Iz kojeg razloga države, međunarodne organizacije koje tvrde da su za uspostavu slobode i ljudskih prava, sigurnosno vijeće UN-, šute dok gledaju tlačenje, kršenje zakona i despotizam vladajućeg režima Bahreina? Zar sada nije vrijeme da cijeli narod svijeta spriječi bahreinsku vladu od sprovođenja takvih mjera, i zar sada nije vrijeme da sav narod svijeta stane uz potlačenu naciju?

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnogو لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون"A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici!"(Ibrahim, 42)Prošle su skoro dvije godine od masakra, uništavanja, premlaćivanja, povrijeđivanja i zatvaranja potlačenog naroda Bahreina od strane krvnika i tlačitelja Ale Halife, prezirnih genocida u znak podrške Ale Sauda, smrtne šutnje različitih vlada kao i međunarodnih krugova, te jedinstvenog i hvale vrijednog otpora bahreinskog naroda.Ali nažalost, nedavno smo svjedočili da je vladajući režim Bahreina poduzeo dvije nove nezakonite i nešerijatske mjere dok nastavlja sramno masovno ubijanje.Kao prvo, pokretanje novog vala prijetnji protiv vjerskih učenjaka, elite, doktora, nastavnika a naročito Ajatollaha Šejha Isa Kasima.Kao drugo, oduzimanje državljanstva mnogim građanima je neprihvatljivo i neopravdljivo po međunarodnim normama.Kao međunarodna organizacija koja uživa kulturni autoritet među milionima muslimana širom svijeta, Svjetski Forum Ahlul Bejt (a.s.) kao odgovor na ove dvije prethodno spomenute mjere, želi privući pažnju svih ljudi svijeta na sljedeće:1. Kao što je do sada često i spominjano, od samog početka revolucije u ovoj zaljevskoj državi, dakle od 14. februara 2011. godine, bahreinski učenjaci su imali ulogu u samoj revoluciji na taj način što su na miran način izražavali svoje zahtjeve te pozivali omladinu na mirne proteste. Također, efekti koje je ostavilo vođstvo Ajatollaha Šejha Isa Kasima na nenasilnu revoluciju naroda je zaista neporecivo. Ali, umjesto da cijeni riječi velikana Šejha Isa Kasima i odgovori na zahtjeve naroda, vladajući režim Ale Halife je od početka prijetio narodu pa čak i vjerskim učenjacima.2. Ajatollah Šejh Isa Kasim kao jedan veliki vjerski autoritet, duhovna i osoba božanske etike nije cijenjen samo od strane Šija i Sunija u Bahreinu, nego i izvan granica svoje države, smatra se jednim od učenjaka muslimana cijelog svijeta. Stoga, za svaku uvredu ove velike ličnosti smatramo odgovornim vladajući režim Bahreina te vladu Saudijske Arabije.3. Oduzimanje državljanstva behreinskim građanima od strane vladajućeg režima je mjera koja je protiv svih božanskih i međunarodnih zakona. Državnici bilo koje države nisu vlasnici naroda da bi im mogli oduzeti državljanstvo i izbaciti ih iz zemlje. Stoga, davanje državljanstva hiljadama stranaca je otvoreno neprijateljstvo protiv bahreinskog naroda.4. Uprkos međunarodnim konvencijama, "vlada" ima uloga "oca" svog vlastitog naroda. Da li otac izbacuje svoju djecu iz njihovog doma? Može li Ale Halifa koji nasilno vlada ovom zaljevskom državom  izbaciti građane iz vlastite države?5. Iz kojeg razloga države, međunarodne organizacije koje tvrde da su za uspostavu slobode i ljudskih prava, sigurnosno vijeće UN-a šute dok gledaju tlačenje, kršenje zakona i despotizam vladajućeg režima Bahreina? Zar sada nije vrijeme da svi narodi svijeta spriječe bahreinsku vladu od sprovođenja takvih mjera, i zar sada nije vrijeme da svi narodi svijeta stanu uz potlačenu naciju? 6. Kao što je nekoliko puta navedeno, Svjetski Forum Ahlul Bejt (a.s.) podržava mir, prijateljstvo, pravdu i mirni suživot svih ljudi svijeta bez obzira na boju, rasu, religiju ili pravac. Stoga, još jednom pozivamo vladajući režim da bude pravedan i da ispuni zakonite zahtjeve svog naroda. Također, Forum podržava Ajatollaha Isa Kasima, one ličnosti koje su nevini a u zatvorima, učenjake, doktore, nastavnike i sav bahreinski narod, otpuštene radnike a naročito osobe kojima je oduzeto državljanstvo.Na kraju, Svjetski Forum Ahlul Bejt (a.s.) poziva sve slobodne ljude širom muslimanskog svijeta, učenjake koji slijede Poslanika s.a.v.a. i Poslanikovu časnu porodicu a.s. da daju svoj doprinos na taj način što će organizovati okupljanja, te da podržaju poštivanje osnovnih prava bahreinskog naroda, i da učine svoju ulogu historijskom protiv sprovođenja nezakonitih mjera u Bahreinu.Svjetski Forum Ahlul Bejt (a.s.)23. 8. 1391/ Nov. 13. 2112   


ramadan
conference-abu-talib
Iranski vrhovni vođa uputio poruku svim ovogodišnjim hadžijama